RSC Velox is opgericht op 3 november 1906. Hier vind U een tijdlijn met de belangrijkste hoogte en dieptepunten van 110 jaar Velox!

1909schutterv
clubhuisfoto
fotovlx30okt25
fotovlx221022
historiemedaille
legitimatiebewijs
velox19624
veloxnieuwslogooud
veloxommen
veloxoudesticker
veloxtheo3
Previous Next Play Pause
2016

110 jaar

Dit jaar vieren we het 110 jarig bestaan. Wat een mijlpijl. Korfballend gaat het iets minder dit jaar. Nog maar 1 senioren team, maar de gezelligheid en het totaal aantal leden is er niet minder op. Er zal naast het korfbal nog een andere manier van sporten moeten worden gevonden. En dan kan Velox prima door naar de 125 jaar.
2009-2010

Verbouwing Clubhuis

Mede door het verkopen van het clubhuis van RKC is er geld beschikbaar om het complex een goede opknapbeurt te geven. Het wordt besloten voor een uitbreiding van de kantine en de gehele binnenkant wordt aangepakt. Op 30 oktober 2010 wordt de nieuwe kantine feestelijk geopend door Erelid Piet de Haan.
2008

RKC naar Velox

Met ingang van seizoen 2008 - 2009 wordt de verenging RKC opgeheven. Alle overgebleven leden gaan over naar Velox. Bij aanvang van het seizoen heeft Velox dan ook ruim 200 leden. Een mooi toekomst staat voor de deur.
2006

Velox 100 jaar

Met een voorproef in 2004 door een reünie van oud leden te organiseren wordt in 2006 het 100 jarig bestaan gevierd. Uit handen van burgemeester Opstelten ontving Velox, als eerste korfbalvereniging, de Koninklijke Erepenning.
1995

Fuseren of vernieuwen

De tweede helft van de jaren 90 stonden in het teken van de (deel)gemeente politiek. De gemeente vond dat sportverenigingen samengevoegd moeten worden. Bij Trekvogels intrekken was volgens de deelraad de oplossing. Het bestuur, samen met de leden, heeft zich met hand en tand verzet tegen deze oplossing. Vele gesprekken zijn gevoerd met als resultaat dat met een kleine huurverhoging het hele complex gerevitaliseerd zou worden. Het voorterrein wordt een multifunctioneel sportveldje van asfalt en tegen inlevering van 50m grasveld, zouden er 2 kunstgrasvelden worden aangelegd inclusief tennisbaan. De ondertekening van dit protocol is mede aanleiding geweest om de mogelijkheden van een renovatie van het clubhuis te bespreken.
1992

Er is weer jeugd

In het seizoen 1992/1993 was er binnen Velox een groep enthousiastelingen die flink de schouders onder schoolkorfbal wilden zetten. Het moment van de waarheid kwam steeds dichterbij. Het was nu of nooit. Een financiële bijdrage van de gemeente alsmede de sponsor (CVO) heeft er toe geleid dat er echte clinics werden gegeven op de basisscholen in Kralingen en Crooswijk. Na de intensieve trainingen alsmede instroductie was het hopen dat deze actie zou slagen. En………… jawel, de eerste aspiranten melden zich aan. En dan is het bekende spreekwoord "als er één schaap over de dam is…………" echt van toepassing. Zeer gemotiveerde trainers en begeleiders wisten de groep te behouden. De kinderen zelf bereidden de groep uit door vriendjes en vooral vriendinnetjes mee te nemen. Het seizoen 1992/1993 begon met 3 aspirantenteams. De betrokkenheid van ouders was groot en tevens waren allen vol lof over de mogelijkheden bij Velox. Voorzichtig werd gedacht aan de organisatie van een Paaskamp. Welnu, dat geschiedde, al was het voor de toenmalige leiding wel even anders, want het laatste kamp waren zij immer veelal nog aspirant. Een gulden middenweg werd gevonden en het Paaskamp deed zijn herintreden en wel op het eigen complex. Dit werd gedurende drie dagen afgesloten en stond in het teken van sport, spel en kattenkwaad. Maar het Paaskamp stond (wederom) op de jaarlijkse agenda.
1992

Een Engelsman in het Korfbal

Velox draaide "gewoon" door, zonder enige uitschieters van formaat. Jaren achter elkaar kwamen we dezelfde tegenstanders tegen als Unicum, Eureka, Actief. En zo gleed Velox de jaren 90 binnen. In 1992 tijdens de EK voetballen waar Raymond van den Berg in the Old Shoe (van Fred Stas – oud voorzitter) wat het stamcafé van menig Veloxied was, in gesprek met Trevor Bateman, directeur-eigenaar van Container Verschepingen Overzee. De mogelijkheid tot de aanschaf van een container werd besproken. Hfl. 1,00!! was de prijs welke werd afgesproken. Deze container was het begin van de gesprekken die het bestuur hierna brachten tot verdere besprekingen. Het gevolg: CVO werd hoofdsponsor van Velox en is dit gebleven tot 2014. Een bijzonder woord van dank aan CVO is derhalve ook zeker op zijn plaats.
1986

Alleen nog maar senioren

In het seizoen 1986/1987 kwam Velox alleen uit met senioren teams.
1982

Steeds minder aspiranten

Begin jaren 80 gat het nog redelijk tot goed. Maar media jaren 80 liep het aantal jeugd leden drastisch terug. Aspiranten wisten de weg naar Velox niet meer te vinden.
1981

Velox bestaat 75 jaar

Op zaterdag 7 november 1981 wordt in café-restaurant Engels het 75 jarig bestaan gevierd. Dat het ledenaantal onder het landelijk gemiddelde van 160 leden lag was niet te merken. Voor het eerst in de geschiedenis wordt Velox door een bedrijf gesponsord. Stadsgenoot Shell stelde een bedrag van HFL 750,00 (10 maal de leeftijd) ter beschikking aan de verenging.
24 oktober 1970

50 jaar R.K.B.

Op 24 oktober 1970 wordt een belangrijke gebeurtenis voor het Rotterdamse korfbal herdacht in het Rijnhotel te Rotterdam, namelijk de oprichting van het R.K..B. 50 jaar geleden. Bij deze happening wordt hulde betoont aan een aantal mensen die zich voor het korfbal hebben ingezet. Velox lid Bob Stas neemt bij deze gelegenheid de Broekhuysen-medaille in ontvangst.
1970

Een eigen clubhuis

Op 9 november 1969 beginnen de werkzaamheden. Na een formele opening van Bob Sas zal voorzitter Clasien Woldhuis de eerste kruiwagen vullen. Hierna gaan een 30-tal Veloxieden hard aan het werk. Hoewel een deel van de werkzaamheden over gelaten moeten worden aan vakmensen, werken de vrijwilligers tot de blaren in de handen staan . In april/mei 1970 ligt het dak op het gebouw en is het glasdicht. Op zaterdag 7 november 1970 is het zover en viert Velox zijn 64-jarige bestaan in het eigen verenigingsgebouw. De officiële opening vindt plaats op 8 mei 1971 door wethouder v.d. Pols.
1966

Velox 60 jaar

Op 5 november 1966 zal het 60 jarige bestaan gevierd worden in een feestelijke manifestatie. Voor de oudere leden, oudleden, donateurs en officiële genodigden zal dit bestaan uit een receptie, diner en cabaretdansend in Engels. De 41 aspiranten gaan het weekend ervoor op kamp naar Oostvoorne. Velox ontvangt bij deze gelegenheid uit handen van de heer Duns de Heyboer een medaille oor het grote aandeel dat Velox eens had in de vorming van het korfbalspel naar een beter korfbal. Tijdens het jubileumjaar krijgt Velox te horen dat de sportvelden aan het Langepad mogelijk een andere indeling zullen krijgen. Reden om bij deze gelegenheid plannen te gaan maken voor een veld in eigen beheer met eigen verenigingsgebouw.
1956

Het goude jaar

Op 7 juni 1956 komen op de jaarvergadering 4 van de 5 bestuursleden, 28 leden, en een donatrice bij elkaar in een grote kamer boven Café Wilgenburg. Reden van de grote opkomst is het 50-jarig bestaan van Velox. De viering wordt wederom groots aangepakt.
1954-1955

de eerste jeugdcommissie

In het siezoen van 1954-1955 stijgt het aantal jeugdleden tot circa 40 man. Een tot dat tijdstip ongekend hoog aantal. Naast het organiseren van trainingen en het opzetten van een jeugdcompetitie, is er in deze periode een actieve juniorcommissie die zich bezig houdt met de jeugd. Deze commissie heeft, door gebrek aan ervaring, een wat ongelukkige start. Men trekt echter vlot lering uit de fouten en krijgt bovendien van het hoofdbestuur een krediet. Het krediet wordt gebruikt om een aantal zaken aan te schaffen voor contactavonden. Er komt een tafeltennisspel, een sjoelbak en om de hersenen te gymnastieken een spel genaamd “trek aan de bel”. Naast deze spelletjes kunnen de meisjes op de contactavonden pitrieten en emblemen borduren. Al snel blijkt dat dit laatste niet in overeenstemming is met de interesse van de meisjes.
1948

Velox 1 ongeslagen kampioen

Bij aanvang van het verenigingsjaar doet de twaalftal commissie zijn best om de twaalftallen zo strategisch mogelijk samen te stellen. De strategie heeft succes. Na 13 jaar lukt het Velox voor de tweede maal in de geschiedenis een ongeslagen kampioenschap te halen.
1946

Velox 40 jaar

De opgewekte stemming wordt in 1946 omgezet in een feeststemming. Besloten wordt het 40 jarig jubileum groots aan te pakken. Op 1 november wordt in Palace door een variétégezelschap een gezellige avond verzorgt. Om dit avondje te bekostigen worden er toegangskaartjes verkocht voor f. 2,50 per stuk. Het lukt Velox niet de zaal vol te krijgen en van de 400 plaatsen worden er slechts 276 verkocht. Dit gat in de begroting doet de financiële reserve verdwijnen. Op 2 november 1946 is er een grote receptie voor genodigden in zaal Calland West, waarbij tal van Veloxieden en officiële persoonlijkheden langskomen. Ook wordt er een jubileumuitgave van het Velox orgaan uitgegeven, waaraan veel mensen hun medewerking verlenen. Uiteindelijk gaat het hele festijn de vereniging f.970,00 kosten. Een aanzienlijk bedrag. De boeken worden dit jaar dan ook afgesloten met een negatief saldo van f. 18,00.
1945

balans na 5 oorlogsjaren

Bij hereniging van het bestuur in mei 1945 wordt de balans opgemaakt. Gezien de heersende omstandigheden heeft Velox de oorlogsjaren redelijk doorstaan. Van het record aantal leden van 116 zijn er nog 23 dames, 23 heren, 14 jongens en 15 meisjes over. De financiële positie is gunstig, ondanks dat de leden de laatste periode slechts de helft van de contributie hoefden te betalen.
1940 - 1945

de oorlogsjaren

De materiële schade veroorzaakt door oorlogshandelingen is verwaarloosbaar voor Velox. Er worden in de oorlogsjaren 3 ballen gestolen, 2 douchegordijnen kapot gemaakt, een spiegel oorlogsinvalide gemaakt en schade toegebracht aan de keet die Velox in gebruik heeft. Verder worden een tweetal leden, die door het oorlogsgeweld zijn getroffen, op kosten van de vereniging van een nieuw korfbaluitrusting voorzien. In 1941 wordt voor het eerst in de geschiedenis van Velox een trainer benoemd. De verwachtingen van het bestuur zijn hoog gespannen. In 1943 eindigt Velox 1 als tweede met 1 punt verschil van de kampioen maar met wel een beter doelgemiddelde. Verder worden in deze jaren geen opmerkelijke resultaten op het veld geboekt. Het is ook de periode dat vanuit het landelijk sportogaan topprestaties in de sport wordt afgeraden. De stelling luidt dat het bedrijven van sport roofbouw op het lichaam pleegt in tijden van voedselrantsoennering. Wellicht is dit bij Velox de reden dat een gezondheidsverklaring van spelers verplicht wordt om te kunnen gaan. Het hoogtepunt in deze periode binnen het verenigingsleven is de feestavond van 10 juni 1944. Voor deze gelegendheid wordt de zaal van Lommerijk afgehuurt. De avond wordt in twee delen verdeeld. Voor de pauze verzorgen Veloxleden het programma, na de pauze zijn beroepskrachten ingehuurd om het samengestroomd publiek te vermaken.
1939

opleving verenigingsleven

In 1939 krijgt het verenigingsleven een opleving. Velox verhuist van het Schuttersveld aan de oever van de Rotte naar het Lang Pad aan de oever van de Boezem. Een tegenvaller is dat Velox niet op 1 september het nieuwe veld in gebruik kan nemen. Pas op 5 november 1939, in een wedstrijd tegen Vlug en Lenig, kan het nieuwe veld voor het eerst gebruikt worden. De officiële opening vindt pas op 19 november 1939 plaats. Velox krijgt opnieuw te maken met een mobilisatieperiode. De competitie gaat toch van start dankzij een bijzondere regeling van de bond dat gemobiliseerde korfballers van een andere vereniging kunnen uitkomen voor een vereniging in de plaats waar zij gedetacheerd zijn. Na een strenge winter van dat jaar kan Velox nog vier wedstrijden spelen. Hierna wordt de competitie gestaakt wegens oorlogshandelingen.
1938

wel of geen opheffing van Velox

Op 9 april 1938 komt op een speciaal uitgeschreven ledenvergadering het voorstel van opheffing weer ter sprake. Oudere leden zien het voortbestaan van de vereniging niet meer zitten. De jongere leden kunnen zich vinden in het betoog van Henk Krijn, welke stelt dat met hulp van de Bond Velox wel te redden is. Een commissie wordt aangesteld om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken. Het oordeel van de commissie is positief. Op 25 juni 1938 wordt het bestuur door deze koppige jongeren overgenomen. Bob Stas, die in november 1936 lid is geworden, wordt voorzitter. De Bond doet toezeggingen dat zij hulp zullen bieden bij het zoeken van een nieuw veld, zorg zullen dragen voor propaganda en hulp zullen bieden bij de verkoop van de keet. Naderhand klaagt Velox dat de bond de toezeggingen onvoldoende is nagekomen. De Bond stelt dat het Velox zelf onvoldoende heeft ondernomen. Begon Velox het verenigingsjaar met 21 leden waaronder 3 juniorleden, aan het einde van dat jaar zijn er nog 11 spelenede leden en een aantal niet spelende leden over. Dat Velox onder dergelijke omstandigheden naar de derde klasse degradeerde is onder dergelijke omstandigheden niet verbazingwekkend.
1930

De crisisjaren

De crisis jaren beginnen bij Velox ook hun tol te eisen. Bij veel mensen beginnen de slechte economische omstandigheden mee te tellen bij de vraag of zij zich de luxe van een sportvereniging kunnen permitteren. In het verenigingsjaar van 1932/33 wordt een nieuw plan gesmeed om leden te werven. Deze aspiranten kunnen voor f. 0,40 per maand lid worden van Velox. Vormt dit bedrag een bezwaar dan kunnen de nieuwe aspiranten tijdens de trainingen kennismaken met korfbal. Het enige nadeel is dat zij niet voor de vereniging mogen uitkomen in de competitie. Een idealistisch standpunt, niet los te zien van de tijdsomstandigheden. De voorzitter beklaagt zich in diens jaarverslag over de mensenrechten in Nederland. Het is het jaar waarin Crooswijk een periode door militairen van de buitenwereld is afgesneden tijdens de “huurdersopstand”. De opstand breekt uit op het moment dat de van sociale zaken afhankelijke Crooswijkenaren hun inkomen zien verminderen door een overheidsbesluit. Zij besluiten vervolgens hun huur niet meer te betalen. Het groeit uit tot tot een vrij omvangrijke oproer waardoor Velox leden een periode geen toegang hebben tot het Schuttersveld..
1921

Degradatie

Vanaf 1920 bloeit verenigingsleven op. Oud leden komen langzaam maar zeker weer terug. In het clubhuis wordt thee geschonken en de gezelligehid heerst als vanouds. Nieuwe leden worden gewonnen en een nieuwe voorzittershamer word aangeboden. Het zijn wellicht allemaal geen schokkende gebeurtenissen, maar het is wel een teken dat veel mensen zich weer willen inzetten voor de vereniging. Op het veld speelt Velox weer om de Zilveren Eikentak en Velox weet een tweede twaalftal op de been te brengen. Al met al beschikt Velox na lange tijd weer over een groep mensen met hart voor de vereniging. Omstreeks 1921 voert Jan Mazure een nieuw speltype in bij Velox. Bij dit type spel wordt veel aandacht geschonken aan de verdediging. Wanneer de bal in de verdediging wordt onderschept dan is het de bedoeling de bal zoveel mogelijk op te brengen naar de lijn ter ondersteuning van de middenvakspelers. De middenvelders moeten zich bewegelijk aan de lijn opstellen om de verdedigers te ondersteunen. Vervolgens komt een vergelijkbaar verhaal met de middenvakspelers en de aanvallers, al blijft het natuurlijk noodzaak dat de aanval het doel weet te raken. Het invoeren van de nieuwe techniek is niet onomstreden. Tot 1921 weet Velox zich in de eerste klasse te handhaven. In 1922 gaat de eerste klasse van 9 naar 6 twaalftallen In 1956 schrijft dr. J.P. Mazure “Dat was een krachtproef voor de nog onvoldoende verjongde ploeg. Ondanks heftige pogingen weet Velox het niet hoger te brengen dan de 7e plaats.Velox 1, dat vanaf 1909 altijd is uitgekomen in de eerste klasse van Zuid-Holland, degradeert.
10 juni 1920

Opnieuw fusieplannen

Op 10 juni 1920 komen opnieuw fusieplannen ter sprake op een algemene leden vergadering. De fusie met Rozenburg blijkt inmiddels geen optie meer want het opschorten van de onderhandelingen is waarschijnlijk bij Rozenburg in het verkeerde keelgat geschoten. Velox moet wederom alleen verder
19 juli 1918

Fusie van de baan

Op 19 juli 1918 wordt er wederom een Algemene Ledenvergadering uitgeroepen. Belangrijkste punt op deze vergadering is de brief van Rozenburg waarin deze meldt af te zien van een fusie. Binnen deze vereniging is men onverwachts op belangrijke weerstand gestuit tegen de fusie. Velox heeft geen andere keus dan als zelfstandige vereniging door te gaan en beschikt op dat moment slechts over 14 spelers waarvan maar 4 dames. Om toch te kunnen blijven spelen worden leden (met name dames) geleend van Korfbalvereniging Swift uit Schiedam. Het onvoltallig uitkomen wordt door andere verenigingen niet in dank afgenomen. A.L.O. beweert zelfs dat Velox moedwillig onvoltallig uitkomt.
1917

Fusieplannen

Op 8 juli 1917 wordt het schuttersveld wederom gesloten voor Velox. Militairen nemen het veld in bezit, ditmaal voor barakkenbouw voor choleragevallen. Voor wedstrijden wordt onderdak gezocht bij O.S.C.R. en wederom ontbreken trainingsmogelijkheden. Het gevolg is dat het ledenaantal van 25 heren en 20 dames daalt tot een totaal van 27 leden. Velox zit als vereniging op een dieptepunt. Actie vanuit het bestuur is gewenst. Een fusie lijkt noodzakelijk om te kunnen voortbestaan. Op initiatief van het bestuur gaat men in onderhandeling met Rozenburg, een vereniging die eveneens onder de mobilisatieperiode te leiden heeft gehad.
1914

Noodcompetitie

Ondanks het succes van deze eenmalige actie blijft het tobben bij Velox. Ook de resultaten op het veld vallen tegen. Regelmatig kampen de seniorenteams met een tekort aan spelers. De aspiranten brengen enige verlichting in het spelersaantal. Enige verlichting, want Velox heeft in die tijd slechts 35 spelende leden, terwijl in het voorgaande jaar dat er nog 50 waren. Echt in moeilijkheden komt Velox pas na augustus 1914. De mobilisatie breekt uit in Nederland. Dienstplichtige worden opgeroepen en het Schuttersveld wordt overgenomen door militairen. Velox heeft nu naast geen speelveld, ook geen mannelijke spelers meer. Voor wedstrijden moet men uitwijken naar het veld van O.S.C.R. en voor de trainingen is er geen alternatief veld voorhanden. De prestaties op het veld nemen dan ook af. Slechts 17 dames en 19 herenleden blijven de vereniging trouw, evenals een 15-tal donateurs. Velox schrijft zich in voor een “noodcompetitie”. De noodcompetitie is opgezet door de N.K.B. en houdt in dat er geen degradatie plaats kan vinden.
1912

Propaganda

Om het ledenpeil weer wat op te krikken probeert Velox voor de eerste maal leden te werven via een gerichte actie. Tot op dat tijdstip is mond op mond reclame voldoende om nieuwe leden aan te trekken. Begin 1912 worden middelbare scholen aangeschreven, 600 circulaires uitgegeven en 1500 gratis toegangskaarten verspreid. Niet elke schooldirecteur reageert even enthousiast op het korfbal. Het gemengde karakter van de sport is voor een aantal directeuren een gegronde reden om het korfbal niet op school toe te laten. De propaganda heeft resultaat. Het ledenaantal groeit, waardoor meerdere twaalftallen op het veld konden uitkomen voor Velox. Voor het eerst in de geschiedenis van Velox moet zelfs een commissie aangesteld worden om te bepalen wie in welk twaalftal op te stellen.
1910

Kampioen van Nederland

Velox wordt de eerste Nederlands Kampioen van Nederland
12 juli 1907

Toetreding tot de bond

Om met regelmaat aan wedstrijden mee te kunnen deelnemen wordt op 12 juli 1907 tot aansluiting bij de Nederlandse Korfbalbond besloten.
3 november 1906

Oprichting Velox

In 1906 brengt Cees Krijn een ploegje jonge mensen bijeen om een aspirantenteam te gaan vorm. Dit groepje wordt onder de hoede van O.S.C.R. genomen. Op 22 maart 1906 kiest deze groep een eigen bestuur en gaat spelen onder de naam "Adspirant O.S.C.R.". Als snel ontstaat de behoefte om als zelfstandige vereniging verder te gaan. Op 3 november 1906 is het zover. Rotterdam heeft nu zijn tweede korfbalvereniging: "Rotterdamse Sportclub Velox"

Hoofdsponsor