Vorige week werden wij geconfronteerd met het plotseling overlijden van Trevor Bateman.
Op 26 juli jl is hij zeer onverwacht en plotseling overleden, na een druk en zorgzaam leven vol zorg voor allen die hem lief waren.
Sedert 1993 hoofdsponsor van ons Velox.
Een heerlijke en eerlijke Engelsman met een eigen onderneming in Rotterdam.
CVO heeft hij gemaakt tot hetgeen het nu geworden is.
Ruim 20 jaar als sponsor opgetreden , iets wat wij altijd zullen blijven herinneren in deze speciale Engelsman.
De familie heeft gekozen voor een zeer beperkt afscheid in Nederland , waarna op termijn een plechtigheid in Engeland zal plaatsvinden.
Voor altijd in ons hart !

Wij wensen naaste familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur van de RSC Velox

Hoofdsponsor